Ørum, Vejrum og Viskum

Om kirkerne

                 Ørum                                       Viskum                                       Vejrum

Kirkeværge: Nils Koefoed
Kirkeværge: Kirsten Hørdum
Kirkeværge: Elsa Sundstrup
cookie information