Ørum, Vejrum og Viskum

Medlemmer af menighedsrådet

Fra Ørum sogn:
Tommy Dalgaard, Hørsøvej 9, 8830 Tjele (Formand)
Poul-Erik Pedersen, Veldsparken 72, 8830 Tjele
Ejgil Poulsen, Vingevej 40, 8830 Tjele
Mona Jensen, Østergade 44, 8830 , 8830 Tjele
Peter Helwing, Degnevænget 3, 8830 Tjele
Torben Werner Bennedsgaard, Veldsparken 2, 8830 Tjele


Fra Viskum sogn:
Anette Spure Pedersen, Løvskal Landevej 217, 8830 Tjele
Jens Egon Bay, Østervangsvej 32, 8830 Tjele
Per Krathmann Nielsen, Løvskal Landevej 217, 8830 Tjele

Fra Vejrum sogn:
Elsa Gaarden Sundstrup, Stationen 5, 8830 Tjele
Anni Lange, Bytoften 48, 8830 Tjele
Karina Amdi Sørensen, Hovedgaden 28, 8830 Tjele

 

Desuden er sognepræsten medlem af rådet.


Medarbejderrepræsentant er graver Jens Ole Nygaard. 

 

Vedtægter for menighedsrådet kan ses her.

cookie information