Ørum, Vejrum og Viskum

Sognepræst

Søren Tolstrup Christensen

Præstegårdsvej 6, Ørum

8830 Tjele

Tlf. 86 65 20 28

Email: stc@km.dk

Mandag fri: henvendelse til provstiets vagttelefon, 70223310

Ved sognepræstens fravær i øvrigt rettes henvendelse til sognepræst Anders Ellebæk Hansen, Vorning, 86451008

   
Organister

Michael Christophersen

Torben Agerkilde
  

Kirkesangere

Hanne Jensen

Louise Marcussen

 

Mini Konfirmand

Vivi Boel Kronborg

Margit Broager Christensen

 

Graver i Ørum

Jens Ole Nygaard

Tlf. 20 19 96 06

E-mail: ovvkirkegaard@gmail.com

   

Konstitueret Graver i Vejrum og Viskum

Margit Laugesen 

Tlf. 21 47 95 38

E-mail: 

 

Regnskabsfører

Sonja Tougaard

Løvelbrovej 3, Pederstrup

8830 Tjele

Tlf. 86 69 93 68

E-mail: soto4971@hotmail.com

cookie information